Документи 2020

Покана за ОСА

Уведомление за невъзможност за провеждане на ОСА

Годишен финансов отчет за 2020г – допълнен

Покана за редовно ОСА 2020г.

Покана за ОСА 2020

Протокол за невъзможност за провеждане на ОСА

Покана за ОСА

Протокол от ОСА

Протокол от ОСА

Уведомление за изплащане на дивидент

Уведомление за отказ от лиценз

Протокол от ОСА на 26.08.2020 г

ФО за 1во тримесечие на 2020г .

ФО за 2ро тримесечие на 2020г.

ФО за 3то тримесечие на 2020г.

ФО за 4то тримесечие на 2020г.