Структура на управлението

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Милена Ганчева Антова

2. Десислава Ванчева Николова

3. Роза Владимирова Цинцарска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

1 . Милена Ганчева Антова