Документи 2021

Покана за ОСА

Протокол от ОСА от 22.02.2021г.

Годишен финансов отчет за 2020г.

ФО за 1во тримесечие на 2021г.

Покана за ОСА 24.06.2021г.

Проект на търгово предложение