Документи 2021

Покана за ОСА

Протокол от ОСА от 22.02.2021г.

Годишен финансов отчет за 2020г.

ФО за 1во тримесечие на 2021г.

Покана за ОСА 24.06.2021г.

Проект на търгово предложение

Уведомление РГОСА 2021г.

ФО за 2-ро тримесечие на 2021г.

Покана заОСА

ФО трето тримесечие 2021 г.

Прококол от ОСА 10.11.2021г.

ФО за 4-то тримесечие на 2021г. 

ГФО за 2021г